Checksums of xubuntu-12.04.2-desktop-amd64.iso


« xubuntu-12.04.2-alternate-i386.iso

xubuntu-12.04.2-desktop-i386.iso »