Checksums of xubuntu-10.04.2-desktop-amd64.iso


« xubuntu-10.04.2-alternate-i386.iso

xubuntu-10.04.2-desktop-i386.iso »